ads2

.

Chandrayaan successful - Congrats to all scientists

India wakes up to a new dawn on Wednesday as Chandrayaan-1 successfully blasts off to the moon. The first phase of the mission is successful and ISRO scientists have achieved the designed path for the Chandrayaan-1 spacecraft.....
ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು


ಇದರಲ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ..ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯ ವಂದನೆಗಳು
ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಚಂದ್ರ ಯಾನ -೧ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ರೋ ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳ ಹೆಸರು ಗಳು ಹೀಗಿವೆ .
ಶ್ರೀಯುತ
೧ ಎಸ್ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಪಟ್ನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಕುಮಾರ್
೨ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಲೀಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಾ ದೊರೈ
ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ ಕೊಷೆ .
ಈ ೩ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ದ ಚಲನೆ ಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ .
ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ದವರು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವ ವಿಷಯ ವಾಗಿದೆ .
New link : http://www.kannadaprabha.com/NewsItems.asp?ID=KPH20081019143703&Title=Headlines+Page&lTitle=%C1%DBd%C0+%C8%DB%7D%E6%25&Topic=0&ndate=10/20/2008&Dist=0


Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

1 comments: on "Chandrayaan successful - Congrats to all scientists"

Anonymous said...

Check video here http://in.youtube.com/watch?v=9aI2N98Oex4